Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-03-29-390

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Ringebu kommune, Oppland


2013

FOR-2013-02-18-1778

Forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Oppland


FOR-2013-01-28-1767

Forskrift om feie- og tilsynsordning, Ringebu kommune, Oppland


2010

FOR-2010-02-23-274

Forskrift om gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Ringebu kommune, Oppland


FOR-2010-02-23-273

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Ringebu kommune, Oppland


2008

FOR-2008-08-28-976

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Ringebu kommune, Oppland


FOR-2008-06-19-659

Forskrift om godkjenning av Kvitfjell og Venabygdsfjellet i Ringebu som typisk turiststed, Ringebu kommune, Oppland


2007

FOR-2007-12-20-1793

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ringebu kommune, Oppland


FOR-2007-02-22-282

Forskrift om båndtvang for hund, Ringebu kommune, Oppland


2006

FOR-2006-09-07-1049

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Ringebu kommune, Oppland


2005

FOR-2005-09-02-988

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 17, Skardseterlia naturreservat, Ringebu kommune, Oppland


FOR-2005-09-02-987

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 16, Imsdalen naturreservat, Ringebu kommune, Oppland


2003

FOR-2003-10-24-1266

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark


2002

FOR-2002-11-22-1749

Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


1996

FOR-1996-12-11-1398

Forskrift om politivedtekt, Ringebu kommune, Oppland


1993

FOR-1993-07-09-667

Forskrift om fredning av Rolla naturreservat, Øyer og Ringebu kommuner, Oppland


FOR-1993-07-09-665

Forskrift om fredning av Nordåa-Søråa naturreservat, Ringebu kommune, Oppland


1992

FOR-1992-04-24-273

Godkjenning av våpen og flagg, Ringebu kommune, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-836

Forskrift om fredning av Fåvang naturreservat, Ringebu kommune, Oppland