Lokale forskrifter 46 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2014

FOR-2014-12-12-1631

Forskrift om vern av Brumundsjøen–Harasjømyra naturreservat, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark


FOR-2014-12-12-1630

Forskrift om vern av Bergevika naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2014-09-10-1228

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Ringsaker kommune, Hedmark


2013

FOR-2013-06-27-840

Forskrift om godkjenning av Næroset i Ringsaker kommune som typisk turiststed hele året, Ringsaker kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-12-12-1309

Forskrift om sikring av hund ved båndtvang m.m., Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2012-06-05-482

Forskrift om godkjenning av Tingnes med Helgøya og søndre del av Neshalvøya som typisk turiststed i sommerhalvåret, Ringsaker kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-03-26-476

Forskrift om vern av Bruvollhagan naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2010-02-03-205

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Ringsaker kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-03-09-311

Forskrift om fettholdig avløpsvann, Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2009-02-04-128

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2009-02-04-248

Forskrift om utvidet jakttid for bever, Ringsaker kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-12-17-1555

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2008-09-03-997

Forskrift om gebyr for behandling og kontroll med avfallsplaner i større byggesaker, Ringsaker kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-11-13-1248

Forskrift om politivedtekt, Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2007-05-23-958

Forskrift om tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2007-04-18-453

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2007-03-07-244

Forskrift om skjenketider ved serveringsstedene, Ringsaker kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-11-24-1310

Forskrift om verneplan for Rondane sør, vedlegg 1. Fredning av Hemmeldalen naturreservat, Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark


FOR-2006-09-27-1140

Forskrift om åpning av beverjakt, Ringsaker kommune, Hedmark