Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-09-15-1267

Forskrift om hundehold, Risør kommune, Aust-Agder


2015

FOR-2015-04-30-435

Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr, Risør kommune, Aust-Agder


2014

FOR-2014-04-10-582

Forskrift om Risør sentrum til og med Østebø-området, Hopestrand og Søndeled sentrum som typisk turiststed, Risør kommune, Aust-Agder


2012

FOR-2012-10-25-982

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Risør kommune, Aust-Agder


2010

FOR-2010-01-28-86

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Risør kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-09-14-1181

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6, Risør kommune, Aust-Agder


FOR-2009-06-15-648

Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av østerssykdommen Bonamiose, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder


2002

FOR-2002-12-13-1517

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 5, fredning av Gulspettvannet naturreservat, Risør kommune, Aust-Agder


2000

FOR-2000-10-20-1123

Forskrift om politivedtekt, Risør kommune, Aust-Agder


1998

FOR-1998-10-15-1544

Forskrift om felles renovasjon for kommunene tilsluttet Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap A/S, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner, Aust-Agder


1993

FOR-1993-07-09-721

Forskrift om fredning av Randvik-Store Furuøya-Leikerøya naturreservat, Risør kommune, Aust-Agder


1984

FOR-1984-10-26-1823 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Risør kommune, Aust-Agder


1983

FOR-1983-03-04-533

Vedtak om grenseregulering, Tvedestrand og Risør kommuner, Aust-Agder


1980

FOR-1980-03-28-31

Forskrift om fredning for Stangholmen naturreservat, Risør kommune, Aust-Agder


FOR-1980-03-28-30

Forskrift om fredning for Mannskjæret naturreservat, Risør kommune, Aust-Agder


1977

FOR-1977-12-09-4187

Forskrift om fredningsbestemmelser for Hammartjønn naturreservat, Risør kommune, Aust-Agder


1963

FOR-1963-06-14-4

Forskrift om sammenslåing av Risør og Søndeled kommuner, Aust-Agder


FOR-1963-02-15-2

Forskrift om sammenslåing av Risør og Søndeled kommuner, Aust-Agder


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-287 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Risør kommune