Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-11-25-1368

Forskrift om vern av Vikalian naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag og Leksvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2016-06-17-695

Forskrift om sammenslåing av Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke


FOR-2016-06-17-691

Forskrift om vern av Rødberget marine verneområde i Rissa kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-05-12-515

Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for gebyr av denne tjenesten, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-03-14-251

Forskrift om jakt etter elg, hjort og rådyr, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-09-03-1645

Forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-06-17-1103

Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-06-18-5016

Forskrift for innsamling/behandling av husholdningsavfall, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


2004

FOR-2004-12-16-1865

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2004-12-16-1864

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


2002

FOR-2002-12-19-1833

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-973

Forskrift om fredning av Nordelva naturreservat, Bjugn og Rissa kommuner, Sør-Trøndelag


2000

FOR-2000-03-07-230

Forskrift om politivedtekt, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


1988

FOR-1988-11-15-1099

Forskrift for bruk av luftfartøy og motorfartøy, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-02-06-105

Forskrift om fredning for Nedre Hassel landskapsvernområde, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1987-02-06-96

Forskrift om fredning for Leinslia naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1987-01-23-52

Godkjenning av våpen og flagg, Rissa kommune, Sør-Trøndelag


1986

FOR-1986-10-15-1972

Forskrift om kinovedtekt for Rissa kommune, Sør-Trøndelag


1983

FOR-1983-12-23-2025

Forskrift om fredning for Grønningsbukta naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag