Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-29-467

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng, Roan kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-12-1660

Forskrift om vern av Elgsjøen naturreservat, Osen og Roan kommuner, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-05-18-1098

Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Roan kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-19-1453

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 8. Tostenelva naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-10-02-1145

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Roan kommune, Sør-Trøndelag


2005

FOR-2005-09-09-1033

Forskrift om Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag, vedlegg 5, fredning av Måøyan naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-968

Forskrift om fredning av Granholvatnet naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2001-08-31-967

Forskrift om fredning av Rundfjelldalselva naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag


1999

FOR-1999-02-24-124

Forskrift om politivedtekt, Roan kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1107

Forskrift om Inner Vargfossnesa naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-05-22-447

Godkjenning av våpen og flagg, Roan kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1987-02-06-97

Forskrift om fredning for Austdalen naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag


1984

FOR-1984-10-31-1833 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Roan kommune, Sør-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-288 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Roan kommune