Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-02-10-116

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rødøy og Lurøy kommuner, Nordland


2015

FOR-2015-10-07-1152

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


FOR-2015-03-04-196

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


2003

FOR-2003-07-12-1926

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Rødøy kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1415

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 18, Otervær naturreservat, Rødøy kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1414

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 17, Kjølsøyværet/Valvær naturreservat, Rødøy kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1477

Forskrift om fredning av Esvikhatten naturreservat, Rødøy kommune, Nordland


1996

FOR-1996-08-27-874

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, samt salgstid for øl, Rødøy kommune, Nordland


1989

FOR-1989-09-08-893

Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal og Bodø kommuner, Nordland


1988

FOR-1988-02-12-195

Godkjenning av våpen og flagg, Rødøy kommune, Nordland


1982

FOR-1982-01-20-165

Fylkesplanvedtekt for en del områder på Saltfjellet/Svartisen. Deler av Beiarn, Gildeskål, Rana, Rødøy, Saltdal og Skjerstad kommuner, Nordland


1972

FOR-1972-09-20-4465

Forskrift om politivedtekt for Rødøy kommune, Nordland fylke