Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-06-08-646

Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud


2015

FOR-2015-07-08-840

Forskrift om politivedtekt, Rollag kommune, Buskerud


2013

FOR-2013-10-07-1194

Forskrift om godkjenning av Rollag som typisk turiststed, Rollag kommune, Buskerud


FOR-2013-09-12-1085

Forskrift om fredning av Numedalsbanen, strekningen Rollag - Rødberg, i Jernbaneverkets og Rom Eiendom AS' eie, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud


2008

FOR-2008-12-05-1302

Forskrift om verneplan for skog. Fredning av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud


2007

FOR-2007-10-11-1148

Forskrift om hundehold, Rollag kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-06-10-570

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 7, fredning av Lunnane naturreservat, Rollag kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-05-04-487

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud


1993

FOR-1993-06-25-638

Godkjenning av våpen og flagg, Rollag kommune, Buskerud


1986

FOR-1986-03-01-935

Forskrift for fisket, Rollag kommune, Buskerud


1969

FOR-1969-05-30-2

Forskrift om grenseregulering, Rollag og Sigdal kommuner, Buskerud


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-289 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Rollag kommune