Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2015

FOR-2015-01-22-67

Forskrift om renovasjon, Rømskog kommune, Østfold


2014

FOR-2014-03-14-558

Forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg, Rømskog kommune, Østfold


2012

FOR-2012-11-08-1059

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Rømskog kommune, Østfold


FOR-2012-11-08-1058

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Rømskog kommune, Østfold


2011

FOR-2011-02-15-167

Forskrift om byggesaksgebyr, Rømskog kommune, Østfold


FOR-2011-02-15-166

Forskrift om gebyrer etter matrikkelloven, Rømskog kommune, Østfold


2010

FOR-2010-02-11-170

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Rømskog kommune, Østfold


2008

FOR-2008-09-26-1069

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 14. Hølvannet naturreservat, Aurskog-Høland og Rømskog kommuner, Akershus og Østfold


2003

FOR-2003-06-12-1905

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Rømskog kommune, Østfold


2000

FOR-2000-01-17-78

Forskrift om politivedtekt, Rømskog kommune, Østfold


1992

FOR-1992-05-08-399

Forskrift om vern av Bleiken naturreservat, Rømskog, Østfold


1989

FOR-1989-07-14-633

Opprettelse av Marker prestegjeld, Østre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme, Aremark, Marker og Rømskog kommuner, Østfold


1983

FOR-1983-07-22-1291

Godkjenning av våpen og flagg, Rømskog kommune, Østfold


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-293 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Rømskog kommune