Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-22-223

Forskrift om adgang til å innføre ekstraordinær båndtvang for hund, Røros kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-06-21-1233

Forskrift om alkohol, Røros kommune, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-04-09-505

Forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr, Røros kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-01-28-256

Forskrift om betalingsregulativ til matrikkelloven, Røros kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-01-09-25

Verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Vedlegg 5. Forskrift om Litlrien naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-01-09-24

Verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Vedlegg 4. Forskrift om Tjerråøyan naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-01-09-23

Verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Vedlegg 3. Forskrift om Djuptjønna naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-01-09-22

Verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Vedlegg 2. Forskrift om Viglåa naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-01-09-21

Verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Vedlegg 1. Forskrift om Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde, Røros og Tydal kommuner, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-19-1456

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Freding av Mølmannsdalslia naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-06-07-578

Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Røros kommune, Sør-Trøndelag


2006

FOR-2006-12-22-1627

Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 6, Flensmarka naturreservat, Røros og Engerdal kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark


2004

FOR-2004-12-17-1689

Forskrift om vern av Kvitsanden landskapsvernområde, Røros kommune, Sør-Trøndelag


2003

FOR-2003-05-07-4968

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Røros kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2003-02-21-182

Forskrift om verneplan for Femundsmarka, vedlegg 2, vern av Langtjønna landskapsvernområde, Røros kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-12-21-1569

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 6, vern av Øyungen landskapsvernområde, Holtålen og Røros kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2001-05-30-642

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2001-05-03-528

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag, Røros kommune, Sør-Trøndelag


1999

FOR-1999-02-25-315

Renovasjonsforskrift, Røros kommune, Sør-Trøndelag