Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-03-18-302

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet, Røyken kommune, Buskerud


2015

FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud


2010

FOR-2010-06-17-1723

Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn med avløpsanlegg, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2010-06-17-1722

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2010-06-17-1721

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Røyken kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-06-19-752

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 44. Vern av Hjelpskjæra biotopvernområde, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2009-06-19-751

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 43. Vern av Demmekilskjæra biotopvernområde, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2009-06-19-750

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 42. Fredning av Høvikskjæra fuglefredningsområde, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2009-06-19-749

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 41. Fredning av Geitungsholmen naturreservat, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2009-05-14-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Røyken kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-12-14-1518

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 4. Fredning av Hyggen Mellom dyrefredningsområde, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2007-12-14-1517

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 3. Fredning av Gråøya naturreservat, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2007-12-14-1516

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 2. Fredning av Slemmestadåsen - Morberg naturreservat, Røyken kommune, Buskerud


FOR-2007-02-22-1114

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud


2006

FOR-2006-06-19-654

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 4 og 402, Røyken kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-11-24-4881

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Røyken kommune, Buskerud


1999

FOR-1999-10-20-1108

Forskrift om politivedtekt, Røyken kommune, Buskerud


1993

FOR-1993-04-02-268

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, S..