Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-18-522

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt, med tilhørende jakttid, etter hjortevilt og bever, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-26-96

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


2016

FOR-2016-09-19-1106

Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-12-1615

Forskrift om vern av Gudfjelløya naturreservat/Tjåehkere eatnemedajve, Røyrvik og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2014-06-13-757

Fastsetting av samisk navn på Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


2013

FOR-2013-11-28-1376

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


2012

FOR-2012-12-13-1436

Forskrift om hundehold, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-09-22-1097

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-06-24-1113

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-06-24-1112

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-06-24-1111

Forskrift om gebyrer for forvaltningsoppgaver og om tidsfrister etter matrikkelloven, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


2005

FOR-2005-09-01-971

Forskrift om jakt og fangst på bever, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-08-29-1101

Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag


2000

FOR-2000-06-23-838

Forskrift om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Leksvik, Snåsa, Røyrvik og Nærøy kommuner, Nord-Trøndelag


1999

FOR-1999-09-21-1037

Forskrift om politivedtekt, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-05-29-535

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Namsos, Leksvik, Verran, Røyrvik, Høylandet og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag


1994

FOR-1994-07-04-764

Forskrift om midlertidig vern av Ovrejohken-Jallah biotopvernområde, Røyrvik kommune, Nord- Trøndelag


1988

FOR-1988-08-26-680

Forskrift om fredning av Stallvikmyran naturreservat, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


1985

FOR-1985-12-13-2322

Godkjenning av våpen og flagg, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag


1984

FOR-1984-12-14-2105

Forskrift om fredning for Husvika og Vektarbotn naturreservat, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag