Lokale forskrifter 29 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-03-04-196

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


FOR-2015-02-18-173

Forskrift om minsteareal for felling av elg, Saltdal kommune, Nordland


2011

FOR-2011-09-21-1009

Forskrift om slamavskillere, privét, tette tanker, minirenseanlegg, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2011-09-21-1008

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Saltdal kommune, Nordland


2010

FOR-2010-09-29-1314

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2010-09-29-1313

Forskrift om spredning av husdyrgjødsel, Saltdal kommune, Nordland


2008

FOR-2008-12-10-1689

Forskrift om nedgravde oljetanker, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2008-06-19-660

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Saltdal kommune, Nordland


2004

FOR-2004-06-17-1929

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2004-01-09-8

Forskrift om verneplan for Junkerdal. Vern av Junkerdal nasjonalpark/Juŋŋkaravuome nasjonalpárkka, Fauske og Saltdal kommuner, Nordland


2001

FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1524

Forskrift om fredning av Skansenøyra naturreservat, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2000-12-21-1511

Forskrift om fredning av Fiskvågflåget naturreservat, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2000-12-21-1510

Forskrift om fredning av Kjeggen naturreservat Saltdal kommune, Nordland


FOR-2000-12-21-1509

Forskrift om fredning av Nystadneslia naturreservat, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2000-12-21-1508

Forskrift om fredning av Junkerdalsura naturreservat, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2000-12-21-1507

Forskrift om fredning av Stor-Graddis naturreservat, Saltdal kommune, Nordland


FOR-2000-12-21-1506

Forskrift om fredning av Dypen naturreservat, Saltdal kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1371

Forskrift om fredning av Fiskvågvatnet naturreservat, Saltdal kommune, Nordland