Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-12-18-1749

Forskrift om handtering av avfall frå hushald, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommunar, Hordaland


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2009

FOR-2009-02-26-475

Forskrift for adressetildeling og namnsetjing av vegar, Samnanger kommune, Hordaland


FOR-2009-02-11-1124

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Fusa, Os og Samnanger kommuner, Hordaland


2008

FOR-2008-02-21-205

Forskrift om bandtvang for hund, Samnanger kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-10-30-1713

Forskrift for bruk av piggtråd i gjerde, Samnanger kommune, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2002

FOR-2002-01-31-117

Forskrift om politivedtekt, Samnanger kommune, Hordaland


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


1990

FOR-1990-04-27-303

Godkjenning av våpen og flagg, Samnanger kommune, Hordaland


1984

FOR-1984-11-07-1846 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Samnanger kommune, Hordaland


1960

FOR-1960-01-08-7

Forskrift om grensefastsettelse, Evanger og Samnanger kommuner, Hordaland


1950

FOR-1950-06-09-3

Forskrift om felles sauesanking, Samnanger kommune, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-301 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Samnanger kommune