Lokale forskrifter 12 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2010

FOR-2010-05-28-851

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Nupafjellet naturreservat, Sande kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-850

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Riste naturreservat, Sande kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-849

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Eggholmane – Lisjeholmen naturreservat, Sande kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1233

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 3, freding av Ristesundsanden naturreservat, Sande kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


1997

FOR-1997-01-17-46

Forskrift om politivedtekt, Sande kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-381

Forskrift om vern av Sandsvågen naturreservat, Sande kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-380

Forskrift om vern av Storevik naturreservat med tilgrensande dyrelivsfreding, Sande kommune, Møre og Romsdal


1987

FOR-1987-10-23-848

Godkjenning av våpen og flagg, Sande kommune, Møre og Romsdal


1963

FOR-1963-05-15-5

Forskrift om sammenslåing av Sande, Rovde og Herøy kommuner, Møre og Romsdal


FOR-1963-01-25-3

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Syvde, Vanylven, Sande, Rovde og Herøy kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-302 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sande kommune