Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-03-08-360

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sande kommune, Vestfold


2015

FOR-2015-12-11-1523

Forskrift om vern av Askilsåsen naturreservat, Sande kommune, Vestfold


2013

FOR-2013-03-15-305

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold


2010

FOR-2010-09-15-1281

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold


FOR-2010-05-05-1367

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Sande kommune, Vestfold


FOR-2010-05-05-1366

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Sande kommune, Vestfold


FOR-2010-05-05-1365

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Sande kommune, Vestfold


2009

FOR-2009-12-09-1876

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Sande kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-745

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 37. Vern av Bekkeskjæret biotopvernområde, Sande kommune, Vestfold


2006

FOR-2006-06-30-821

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 2, fredning av Kommersøya naturreservat, Sande kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-820

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 1, vern av Sandebukta landskapsvernområde, Sande kommune, Vestfold


2005

FOR-2005-06-10-567

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 4, fredning av Presteseter naturreservat, Sande og Hof kommuner, Vestfold


1997

FOR-1997-01-20-49

Forskrift om politivedtekt, Sande kommune, Vestfold


1988

FOR-1988-01-15-31

Forskrift om fredning for Gåserumpa naturreservat, Sande kommune, Vestfold


FOR-1988-01-15-30

Forskrift om fredning for Kulpa naturminne, Sande kommune, Vestfold


FOR-1988-01-15-29

Forskrift om fredning for Killingholmen naturreservat, Sande kommune, Vestfold


FOR-1988-01-15-28

Forskrift om fredning for Bjørkøya naturreservat, Sande kommune, Vestfold


1986

FOR-1986-12-19-2307

Godkjenning av våpen og flagg, Sande kommune, Vestfold