Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-11-08-1316

Forskrifter for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-11-08-1315

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-09-09-1041

Godkjenning av våpen og flagg for Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-08-02-970

Forskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Sandefjord kommune, Vestfold


2015

FOR-2015-04-24-413

Vedtak om sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner, Vestfold


2014

FOR-2014-05-22-671

Reglement for bruk av Sandefjord havn til fergevirksomhet, Sandefjord kommune, Vestfold


2012

FOR-2012-06-30-715

Forskrift om utvidet jakttid for grågås i deler av Vestfold


FOR-2012-04-26-548

Forskrift for salgs- og skjenkebevillinger, Sandefjord kommune, Vestfold


2009

FOR-2009-12-17-1792

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-743

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 35. Fredning av Hemskilen naturreservat med tilhørende fuglefredningsområde, Sandefjord og Larvik kommuner, Vestfold


FOR-2009-06-19-733

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 25. Fredning av Marøyskjæra fuglefredningsområde, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2009-05-28-607

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sandefjord kommune, Vestfold


2007

FOR-2007-02-15-1835

Forskrift om båndtvang for hund, Sandefjord kommune, Vestfold


2006

FOR-2006-06-30-842

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 23, fredning av Holtan plantefredningsområde, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-841

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 22, vern av Langø landskapsvernområde, Stokke og Sandefjord kommuner, Vestfold


2002

FOR-2002-05-30-5009

Forskrift om vann- og avløpsavgifter, Sandefjord kommune, Vestfold


1999

FOR-1999-11-25-1234

Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold


FOR-1999-01-29-62

Forskrift om politivedtekt, Sandefjord kommune, Vestfold


1992

FOR-1992-01-06-47

Forskrift om fartsbegrensning i Øyesundet i Sandefjord havnedistrikt, Sandefjord kommune, Vestfold (sjøkart nr. 2)


1988

FOR-1988-04-26-566

Forskrift om konsesjon for visning av levende film i næring og utleie og salg av videogrammer eller filmer, Sandefjord kommune, Vestfold