Lokale forskrifter 53 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-08-1316

Forskrifter for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-11-08-1315

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-09-09-1041

Godkjenning av våpen og flagg for Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2016-08-02-970

Forskrift om tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Sandefjord kommune, Vestfold


2015

FOR-2015-12-18-1925

Vedtak om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner, Vestfold


FOR-2015-04-24-413

Vedtak om sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner, Vestfold


2014

FOR-2014-05-22-671

Reglement for bruk av Sandefjord havn til fergevirksomhet, Sandefjord kommune, Vestfold


2013

FOR-2013-09-23-1247

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Stokke kommune, Vestfold


2012

FOR-2012-08-01-792

Forskrift om politivedtekt, Andebu kommune, Vestfold


FOR-2012-04-26-548

Forskrift for salgs- og skjenkebevillinger, Sandefjord kommune, Vestfold


2010

FOR-2010-09-20-1297

Forskrift om hundehold, Stokke kommune, Vestfold


FOR-2010-04-19-574

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold


FOR-2010-02-08-132

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Stokke kommune, Vestfold


2009

FOR-2009-12-17-1792

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2009-06-26-891

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 8. Fredning av Flisefyr-Hidalen naturreservat, Andebu kommune, Vestfold


FOR-2009-06-26-890

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 7. Fredning av Dalaåsen naturreservat, Andebu kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-743

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 35. Fredning av Hemskilen naturreservat med tilhørende fuglefredningsområde, Sandefjord og Larvik kommuner, Vestfold


FOR-2009-06-19-733

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 25. Fredning av Marøyskjæra fuglefredningsområde, Sandefjord kommune, Vestfold


FOR-2009-05-28-607

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sandefjord kommune, Vestfold