Lokale forskrifter 29 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


2015

FOR-2015-12-22-1664

Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sandnes og Sola kommuner, Rogaland


2013

FOR-2013-10-22-1741

Forskrift om renovasjon, Sandnes kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-10-19-1486

Forskrift om hundehold, Sandnes kommune, Rogaland


FOR-2010-06-22-1008

Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, Sandnes kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-17-1787

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Gjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland


FOR-2009-02-17-1668

Forskrift om innkreving av gebyr for behandling av avfalls- og miljøsaneringsbeskrivelser, Sandnes kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-09-05-1129

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sandnes kommune, Rogaland


2004

FOR-2004-09-28-1415

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Sandnes kommune, Rogaland


2003

FOR-2003-05-14-607

Forskrift om politivedtekt, Sandnes kommune, Rogaland


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


1999

FOR-1999-12-17-1453

Forskrift om freding av Foreknuten som naturreservat, Sandnes og Gjesdal kommunar, Rogaland


FOR-1999-02-03-65

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Naustdal, Sandnes, Sør-Varanger og Skien kommuner, Sogn og Fjordane, Rogaland,..


1997

FOR-1997-12-16-1479

Forskrift om lukningstidene for serveringssteder, Sandnes kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1287

Forskrift om fredning av Stokkalandsvatnet som fuglefredningsområde, Sandnes kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1286

Forskrift om fredning av Kydlesvatnet som naturreservat, Sandnes kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1285

Forskrift om fredning av Heigremyra som naturreservat, Sandnes kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1284

Forskrift om fredning av Grunningen som naturreservat, Sandnes kommune, Rogaland