Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-12-666

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-04-12-353

Forskrift om opningstider for serveringsstader og sals- og skjenketider for alkoholhaldig drikk, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-08-31-909

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-875

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Saltstein – Kløvningen naturreservat, Sandøy og Aukra kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-874

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Røssholmen – Skjela – Oterholmen naturreservat, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-873

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Sveltingen naturreservat, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-03-03-324

Forskrift om sikring av hund og bandtvang etter hundelova, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


2005

FOR-2005-09-01-968

Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-04-01-335

Forskrift om jaktåpning for hjort, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-01-29-132

Forskrift om politivedtekt, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-403

Forskrift om vern av Lyngholman naturreservat, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-402

Forskrift om vern av Selvikvågen naturreservat, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-401

Forskrift om vern av Lomstjønna naturreservat, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-400

Forskrift om vern av Malesanden og Huse fuglefredingsområde med tilgrensande dyrelivsfreding, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


1986

FOR-1986-12-12-2286

Godkjenning av våpen og flagg, Sandøy kommune, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-306 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sandøy kommune