Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2010

FOR-2010-03-03-322

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Sauda kommune, Rogaland


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


1999

FOR-1999-01-08-42

Forskrift om forlenget frist for avvikling av tonnasjeavgift, Narvik, Rana, Odda og Sauda kommuner, Nordland, Hordaland og Rogaland


1998

FOR-1998-03-24-295

Forskrift om politivedtekt, Sauda kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1288

Forskrift om fredning av Lindevollsmyra som naturreservat, Sauda kommune, Rogaland


1986

FOR-1986-12-12-2291

Forskrift om fredning for Kulthaug naturreservat, Sauda kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2209

Forskrift om fredning for Vikaneset naturreservat, Sauda kommune, Rogaland


FOR-1984-12-21-2208

Forskrift om fredning for Gjuvastøl naturreservat, Sauda kommune, Rogaland


FOR-1984-03-26-741 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Sauda kommune, Rogaland


1978

FOR-1978-12-15-4980

Forskrift om revisjon av grensene for investeringstilskottsordningens geografiske virkeområder og utbyggingsområder etter distriktsskatteloven


1976

FOR-1976-05-14-6

Forskrift om herredsvåpen og flagg, Sauda kommune, Rogaland


1975

FOR-1975-12-12-6

Forskrift om utbyggingsområde etter distriktsskatteloven, Odda kommune, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-308 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sauda kommune