Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2015

FOR-2015-10-22-1424

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., Sauherad kommune, Telemark


FOR-2015-03-19-256

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sauherad kommune, Telemark


2011

FOR-2011-12-22-1383

Forskrift om fredning av Tinnosbanen, Hjuksebø–Tinnoset i Jernbaneverkets og Rom eiendom AS' eie, Notodden og Sauherad kommuner, Telemark


2008

FOR-2008-12-19-1448

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Skrim og Sauheradfjella naturreservat, Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark


2005

FOR-2005-10-13-1814

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sauherad kommune, Telemark


1999

FOR-1999-12-16-4922

Forskrift for kildesortering, oppsamling, innsamling, transport og gebyr for forbruksavfall, Sauherad kommune, Telemark


1998

FOR-1998-07-27-783

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i på deler av Skiensvassdraget, båtsportkart nr. 8 og 9, Sauherad kommune, Telemark


1996

FOR-1996-06-21-645

Forskrift om fredning av Svartefjell naturreservat, Skien og Sauherad kommuner, Telemark


1990

FOR-1990-12-07-1064

Forskrift om Nautesund fuglefredningsområde, Sauherad kommune, Telemark


FOR-1990-12-07-1063

Forskrift om Årnesbukta naturreservat, Sauherad kommune, Telemark


1989

FOR-1989-11-16-1142

Forskrift om politivedtekt, Sauherad kommune, Telemark


FOR-1989-10-20-1073

Godkjenning av våpen og flagg, Sauherad kommune, Telemark


1983

FOR-1983-04-22-862

Forskrift om fredning for Rogholt-tjønn naturreservat, Sauherad kommune, Telemark


FOR-1983-04-22-861

Forskrift om fredning for Løkjin naturreservat, Sauherad kommune, Telemark


FOR-1983-04-22-860

Forskrift om fredning for Landtjønn naturreservat, Sauherad kommune, Telemark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-309 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sauherrad kommune