Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-12-12-1894

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-11-1504

Forskrift om vern av Tangvolla naturreservat, Klæbu og Selbu kommuner, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-02-14-144

Forskrift om vern av Renålia naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-10-17-1054

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-09-20-1007

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-02-15-260

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-12-14-1906

Forskrift om minsteareal for elg, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-10-26-1373

Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-19-1465

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 12. Freding av Nålbogen naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-10-22-1212

Forskrift om hundehold, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


2006

FOR-2006-10-31-1711

Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Tr..


FOR-2006-10-31-1710

Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1709

Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-02-20-390

Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2002

FOR-2002-11-14-1307

Forskrift om politivedtekt, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2002-05-27-661

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og plansaker, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-961

Forskrift om vern av Råndalen naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


1991

FOR-1991-05-31-407

Godkjenning av våpen og flagg, Selbu kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1101

Forskrift om Råndalsmyrene naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag