Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-09-15-1103

Forskrift om opnings- og skjenketider for serveringsstadar, og salstid for alkohol med inntil 4,7 volumprosent i forretningar, Selje kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-06-06-711

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Nordfjord Havn IKS, Selje, Vågsøy, Gloppen, Eid og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-03-20-374

Forskrift om minsteareal og fellingskvote for hjortevilt, Selje kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-940

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 9, freding av Dekkjene naturreservat, Selje kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2004-06-18-939

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 8, freding av Sandvikseidet naturreservat, Selje kommune, Sogn og Fjordane


1998

FOR-1998-04-21-365

Forskrift om politivedtekt, Selje kommune, Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-05-28-458

Forskrift om vern av Flatholmen naturreservat, Selje kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-457

Forskrift om vern av Høgfjellet naturreservat, Selje kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-12-20-959

Forskrift om freding av Tungevåg naturreservat, Selje kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1991-04-05-190

Godkjenning av våpen og flagg, Selje kommune, Sogn og Fjordane


1984

FOR-1984-11-16-1897

Forskrift om freding for Grytting naturminne, Selje kommune, Sogn og Fjordane


1963

FOR-1963-05-31-4

Forskrift om sammenslutning av Sør-Vågsøy, Nord-Vågsøy, Selje og Davik kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1963-02-01-2

Forskrift om sammenslåing av Sør-Vågsøy, Selje og Davik kommuner, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-312 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Selje kommune