Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-08-316

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Seljord kommune, Telemark


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2000

FOR-2000-12-15-1492

Forskrift om vern av Brattefjell-Vindeggen som landskapsvernområde med dyrelivsfreding, Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje kommunar, Telemark


1999

FOR-1999-09-06-1570

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillarar, privét, tette tankar m.v. og for avfallsgebyr, Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje kommunar, Telemark


1997

FOR-1997-01-29-63

Forskrift om politivedtekt, Seljord kommune, Telemark


1996

FOR-1996-12-30-1415

Forskrift om forbod mot motorferdsel i spesielt sårbare områder i Brattefjell/Vindeggenområdet, Seljord, Hjartdal, Tinn og Vinje kommunar, Telemark


FOR-1996-04-18-538

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og nasjonal forskrift til denne, Seljord kommune, Telemark


1993

FOR-1993-07-09-707

Forskrift om fredning av Brokefjell naturreservat, Seljord og Kviteseid kommuner, Telemark


1989

FOR-1989-09-15-958

Godkjenning av våpen og flagg, Seljord kommune, Telemark


1983

FOR-1983-11-16-1720

Forskrift om jakt for Åmotstølliene sameie, Seljord kommune, Telemark


FOR-1983-11-16-1719

Forskrift om jakt for Skarbu/Bjåen sameie, Seljord kommune, Telemark


1978

FOR-1978-04-28-15

Forskrift om vern for Humleneset naturreservat, Seljord kommune, Telemark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-313 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Seljord kommune