Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-25-1382

Forskrift om vern av Presttjennmarka naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-08-646

Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud


2015

FOR-2015-12-11-1520

Forskrift om vern av Juvsåsen naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-02-14-158

Forskrift om vern av Halvfaråsen naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-02-18-370

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven, Sigdal kommune, Buskerud


FOR-2010-02-18-369

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sigdal kommune, Buskerud


2008

FOR-2008-12-05-1302

Forskrift om verneplan for skog. Fredning av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud


FOR-2008-06-20-932

Forskrift for slamtømming, Sigdal kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-03-08-382

Forskrift om hundehold, Sigdal kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-05-04-487

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud


2000

FOR-2000-03-31-398

Forskrift om Gol, Nes og Sigdal som typiske turiststeder, Gol, Nes og Sigdal kommuner, Buskerud


1999

FOR-1999-11-25-1234

Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold


1996

FOR-1996-10-22-1030

Forskrift om politivedtekt, Sigdal kommune, Buskerud


1992

FOR-1992-07-08-552

Forskrift om åpning av jakt på villrein i Norefjell/Reinsjøfjell villreinområde, Flå, Nes, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud


1986

FOR-1986-06-20-1361

Forskrift om fredning for Solevatn naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud


1983

FOR-1983-11-17-1722

Godkjenning av våpen og flagg, Sigdal kommune, Buskerud


1976

FOR-1976-04-22-3612

Forskrift om fartsgrenser for fartøyer i Kråkefjorden, Soneren og Solevann, Sigdal kommune, Buskerud


1969

FOR-1969-05-30-2

Forskrift om grenseregulering, Rollag og Sigdal kommuner, Buskerud