Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-10-04-1684

Forskrift om renovasjon, Siljan kommune, Telemark


2015

FOR-2015-06-05-734

Forskrift om utvidet jakttid på grågås i 2015–2017 i deler av Telemark


2014

FOR-2014-06-17-1961

Planbestemmelser og retningslinjer for handel og tjenesteyting, Skien, Porsgrunn Bamble og Siljan kommuner, Telemark


2010

FOR-2010-12-17-1633

Forskrift om vern av Vindfjell naturreservat, Siljan og Lardal kommuner, Telemark og Vestfold


FOR-2010-12-17-1632

Forskrift om vern av Grandalsåsen naturreservat, Siljan kommune, Telemark


2004

FOR-2004-11-04-1884

Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd som gjerdingsmateriale i Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble, Telemark


2003

FOR-2003-05-13-683

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Siljan kommune, Telemark


FOR-2003-01-11-519

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Siljan kommune, Telemark


2001

FOR-2001-08-30-1047

Forskrift om politivedtekt, Siljan kommune, Telemark


1989

FOR-1989-06-16-584

Godkjenning av våpen og flagg, Siljan kommune, Telemark


1984

FOR-1984-05-14-1109 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Siljan kommune, Telemark


1963

FOR-1963-04-19-2

Forskrift om grenseregulering, Hedrum og Siljan kommuner, Telemark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-316 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Siljan kommune