Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-16-198

Forskrift om godkjenning av Øvre Sirdal som typisk turiststed, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2014

FOR-2014-12-12-1665

Forskrift om vern av Øykjeheia naturreservat, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2014-09-22-1229

Forskrift om landing og start med luftfartøy og motorferdsel i vassdrag, Sirdal kommune, Vest-Agder


2011

FOR-2011-01-14-45

Forskrift om politivedtekt, Sirdal kommune, Vest-Agder


2010

FOR-2010-06-28-1017

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2010-06-24-1926

Forskrift om feiing og tilsyn i fritidsboliger, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2010-06-24-1331

Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling iht. plan- og bygningsloven, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2010-04-22-1921

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2010-03-11-1431

Forskrift om hundehold, Sirdal kommune, Vest-Agder


2003

FOR-2003-12-19-1681

Forskrift om verneplan for Frafjordheiane, vedlegg 1, vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand, Gjesdal og Sirdal kommunar, Rogaland og Vest-Agder


2001

FOR-2001-04-30-524

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Åseral og Sirdal kommuner, Vest-Agder


1986

FOR-1986-04-11-895

Overføring av Virakgrenda og Espetveitgrenda fra Flekkefjord kommune til Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-1986-01-17-70

Godkjenning av våpen og flagg, Sirdal kommune, Vest-Agder


1981

FOR-1981-09-04-4759

Forskrift om vern for Instestøl naturreservat, Sirdal kommune, Vest-Agder


1978

FOR-1978-12-15-4980

Forskrift om revisjon av grensene for investeringstilskottsordningens geografiske virkeområder og utbyggingsområder etter distriktsskatteloven


1959

FOR-1959-04-03-1

Forskrift om sammenslåing av Tonstad, Øvre Sirdal, Bakke og Sirdal kommuner, Vest-Agder


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-317 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sirdal kommunen