Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2015

FOR-2015-09-23-1073

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms


2013

FOR-2013-05-21-1050

Forskrift om minstearealer for felling av hjortevilt, Skånland kommune, Troms


2012

FOR-2012-12-11-1407

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Skånland kommune, Troms


FOR-2012-12-11-1406

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Skånland kommune, Troms


2006

FOR-2006-04-27-581

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Skånland kommune, Troms


FOR-2006-04-27-580

Forskrift for hjemmekompostering av matavfall, Skånland kommune, Troms


FOR-2006-04-27-579

Forskrift for innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Skånland kommune, Troms


FOR-2006-04-27-578

Forskrift for tømming av slamavskiller, privet, tette tanker mv. og slamgebyr, Skånland kommune, Troms


FOR-2006-04-27-577

Forskrift for husholdningsavfall, Skånland kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-04-874

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 33, Kjellåsen naturminne, Skånland kommune, Troms


2000

FOR-2000-12-21-1529

Forskrift om fredning av Balteskardvatnet naturreservat, Skånland kommune, Troms


1997

FOR-1997-09-22-1041

Forskrift om politivedtekt, Skånland kommune, Troms


1995

FOR-1995-12-08-1020

Forskrift om fredning av Tennvatn naturreservat, Skånland kommune, Troms


FOR-1995-12-08-1019

Forskrift om fredning av Myrvatn naturreservat, Skånland kommune, Troms


1991

FOR-1991-05-21-4965

Forskrift om konsesjonsvilkår for omsetning og visning av videogram og film, Skånland kommune, Troms


FOR-1991-05-21-4965

Forskrift om konsesjonsvilkår for omsetning og visning av videogram og film, Skånland kommune, Troms


1988

FOR-1988-08-19-673

Godkjenning av våpen og flagg, Skånland kommune, Troms


FOR-1988-06-23-717

Forskrift om konsesjonsvilkår for omsetning og visning av videogram og film, Skånland kommune, Troms


1963

FOR-1963-05-10-5

Forskrift om sammenslåing av Skånland og Astafjord kommuner, Troms