Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-06-17-690

Forskrift om vern av Gaulosen marine verneområde i Trondheim, Melhus og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-02-17-218

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og ..


2010

FOR-2010-12-08-1863

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Skaun kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-11-10-1859

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Skaun kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


FOR-2008-09-26-1059

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 4. Munklia naturreservat i Orkdal og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-05-30-642

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag


1996

FOR-1996-08-28-4467

Forskrift mot brenning av halm og bråte, Skaun kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1096

Forskrift om Mormyra naturreservat, Skaun kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1990-12-21-1094

Forskrift om Midtskogvatnet naturreservat, Orkdal og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-01-09-36

Godkjenning av våpen og flagg, Skaun kommune, Sør-Trøndelag


1979

FOR-1979-07-19-4412

Forskrift om politivedtekt, Skaun kommune, Sør-Trøndelag


1964

FOR-1964-04-30-5

Forskrift om kommunesammenslåing Buvik, Børsa og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag


1963

FOR-1963-10-25-3

Forskrift om sammenslåing av Buvik, Børsa og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-318 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Skaun kommune