Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-09-14-1082

Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2016-03-30-1178

Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2016-01-22-48

Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat, Fet og Skedsmo kommuner, Akershus


2015

FOR-2015-11-11-1647

Gebyrforskrift for plansaker, byggesaksbehandling, eierseksjonering og oppmåling, Skedsmo kommune, Akershus


2013

FOR-2013-12-11-1541

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Skedsmo kommune, Akershus


2010

FOR-2010-11-03-1438

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Skedsmo kommune, Akershus


2009

FOR-2009-10-07-1418

Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Skedsmo kommune, Akershus


2008

FOR-2008-06-11-752

Vedtekt til plan- og bygningsloven § 66a, fjernvarmeanlegg, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2008-01-30-98

Forskrift om gebyr for behandling av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2008-01-30-124

Forskrift om hundehold, Skedsmo kommune, Akershus


2006

FOR-2006-12-06-1383

Forskrift om tilsyn i byggverk, områder, virksomheter m.m., Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2006-12-06-1382

Forskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2006-03-01-284

Forskrift om forbud mot bruk av matavfallskverner, Skedsmo kommune, Akershus


2002

FOR-2002-12-13-1545

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 33, fredning av Kongsrudtjern naturreservat, Skedsmo og Fet kommuner, Akershus


FOR-2002-12-04-1852

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Skedsmo kommune, Akershus


1999

FOR-1999-11-29-1238

Forskrift om politivedtekt, Skedsmo kommune, Akershus


1998

FOR-1998-12-16-1369

Forskrift om åpningstider og skjenketider for serveringssteder som skjenker alkoholholdig drikke, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-1998-12-16-1368

Forskrift om åpningstider for serveringssteder som ikke skjenker alkoholholdig drikke, Skedsmo kommune, Akershus


1994

FOR-1994-03-23-4340

Forskrift om renovasjonsforskrift, Skedsmo kommune, Akershus