Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2014

FOR-2014-09-03-1175

Forskrift om skjenketider for omsetning av alkoholholdige drikker mv. for inne- og uteservering etter alkohollovens bestemmelser, Ski kommune, Akershus


2013

FOR-2013-01-25-83

Forskrift om vern av Gaupesteinmarka naturreservat, Ski, Enebakk og Hobøl kommuner, Akershus og Østfold


2012

FOR-2012-12-05-1446

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensningsloven, Ski kommune, Akershus


2011

FOR-2011-12-16-1284

Forskrift om vern av Kollåsen naturreservat, Ski kommune, Akershus


FOR-2011-06-22-719

Forskrift for husholdningsavfall, Ski kommune, Akershus


2009

FOR-2009-12-02-1473

Forskrift om salgstider og utleveringstider ved omsetning av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Ski kommune, Akershus


2008

FOR-2008-11-26-1273

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Ski kommune, Akershus


FOR-2008-04-02-1642

Forskrift om adgang til å føre tilsyn med omsorgsboliger, boligkomplekser og mindre forsamlingslokaler, Enebakk, Oppegård og Ski kommuner, Akershus


2006

FOR-2006-11-29-1620

Forskrift om hundehold, Ski kommune, Akershus


2005

FOR-2005-03-02-212

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Ski kommune, Akershus


2001

FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


1999

FOR-1999-10-18-1105

Forskrift om politivedtekt, Ski kommune, Akershus


1993

FOR-1993-04-02-268

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, S..


1992

FOR-1992-10-02-750

Forskrift om vern av Nærevann naturreservat, Ski kommune, Akershus


FOR-1992-10-02-749

Forskrift om vern av Rullestadtjern naturreservat, Ski kommune, Akershus


FOR-1992-10-02-748

Forskrift om vern av Midtsjøvann naturreservat, Ski kommune, Akershus


1986

FOR-1986-12-19-2302

Godkjenning av våpen og flagg, Ski kommune, Akershus


1963

FOR-1963-06-06-10

Forskrift om sammenslåing av Ski og Kråkstad kommuner, Akershus


1962

FOR-1962-11-30-6

Forskrift om sammenslåing av Kråkstad og Ski kommuner, Akershus