Lokale forskrifter 48 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-09-277

Forskrift om renovasjon, Skien kommune, Telemark


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-02-1873

Forskrift om anløpsavgift Grenland Havn 2017, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark


FOR-2016-02-11-173

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Skien kommune, Telemark


2015

FOR-2015-12-18-1796

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark


FOR-2015-12-11-1530

Forskrift om vern av Trolldalsfjellet naturreservat, Skien kommune, Telemark


FOR-2015-12-11-1529

Forskrift om vern av Burmannsfjellet naturreservat, Skien kommune, Telemark


FOR-2015-12-11-1528

Forskrift om vern av Eikelifjellet naturreservat, Skien og Nome kommuner, Telemark


2014

FOR-2014-12-12-1654

Forskrift om vern av Orsjømyra naturreservat, Skien kommune, Telemark


FOR-2014-12-12-1653

Forskrift om vern av Linddalsliane naturreservat, Skien kommune, Telemark


FOR-2014-12-12-1652

Forskrift om vern av Persholknatten naturreservat, Skien kommune, Telemark


FOR-2014-12-12-1651

Forskrift om vern av Store Snipen naturreservat, Skien kommune, Telemark


FOR-2014-06-17-1961

Planbestemmelser og retningslinjer for handel og tjenesteyting, Skien, Porsgrunn Bamble og Siljan kommuner, Telemark


FOR-2014-02-14-165

Forskrift om vern av Mjøvann naturreservat, Skien kommune, Telemark


2009

FOR-2009-12-10-1613

Forskrift om beregning av saksbehandlingstid ved saker som krever oppmålingsforretning, Skien kommune, Telemark


FOR-2009-06-19-710

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 2. Fredning av Vollsfjorden indre fuglefredningsområde, Skien kommune, Telemark


FOR-2009-06-19-709

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 1. Vern av Flakvarpholmen biotopvernområde, Skien kommune, Telemark


2008

FOR-2008-12-19-1448

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Skrim og Sauheradfjella naturreservat, Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark


FOR-2008-10-16-1242

Forskrift om hundehold, Skien kommune, Telemark


FOR-2008-02-28-1644

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Skien kommune, Telemark