Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-20-1702

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Skjåk kommune, Oppland


2015

FOR-2015-12-17-1656

Forskrift om tøming av slamavskiljar og tette tanker mv., Skjåk kommune, Oppland


FOR-2015-06-10-602

Forskrift om godkjenning av Dønfoss som typisk turiststad, Skjåk kommune, Oppland


2013

FOR-2013-03-19-306

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner, Møre og Romsdal og Oppland


FOR-2013-01-25-104

Forskrift om vern av Einstullie naturreservat, Skjåk kommune, Oppland


2010

FOR-2010-11-25-1883

Forskrift om motorferdsel i utmark og om ferdsel med luftfartøy og motorfartøy, Skjåk kommune, Oppland


FOR-2010-09-30-1318

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Skjåk kommune, Oppland


2009

FOR-2009-10-12-1467

Forskrift for kommunal renovasjon, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommunar, Oppland


FOR-2009-08-27-1129

Forskrift om politivedtekt, Skjåk kommune, Oppland


FOR-2009-08-07-1066

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 3. Mysubytta landskapsvernområde, Skjåk kommune, Oppland


FOR-2009-08-07-1065

Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 2. Strynefjellet landskapsvernområde, Skjåk kommune, Oppland


FOR-2009-08-07-1064

Forskrift om verneplan for breheimen. Vedlegg 1. Breheimen nasjonalpark, Skjåk, Lom og Luster kommunar, Oppland og Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-06-28-864

Forskrift om bandtvang for hund, og område der hundar ikkje har tilgang, Skjåk kommune, Oppland


2006

FOR-2006-11-24-1306

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 5. Vern av Ottadalen landskapsvernområde, Vågå, Lom og Skjåk kommunar, Oppland


FOR-2006-11-24-1302

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 1. Vern av Reinheimen nasjonalpark, Rauma, Norddal, Vågå, Lom, Skjåk og Lesja kommunar, Møre og Romsdal og Oppland


FOR-2006-06-22-901

Forskrift om jakt etter elg, hjort og rådyr, Skjåk kommune, Oppland


2005

FOR-2005-06-10-578

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 15, freding av Honnsrøve naturreservat, Skjåk kommune, Oppland


FOR-2005-03-31-282

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn, Lom og Skjåk kommunar, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-830

Forskrift om freding av Risheimøyi naturreservat, Skjåk og Lom kommunar, Oppland