Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2016

FOR-2016-06-20-1682

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Skjervøy kommune, Troms


2015

FOR-2015-06-08-596

Forskrift om politivedtekt, Skjervøy kommune, Troms


2013

FOR-2013-06-17-1225

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Skjervøy kommune, Troms


2012

FOR-2012-06-13-779

Forskrift om gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven, Skjervøy kommune, Troms


2007

FOR-2007-11-26-1339

Forskrift om snøskuterløyper, Skjervøy kommune, Troms


2004

FOR-2004-12-01-1590

Forskrift om bruk av og orden i havner mv. for Skjervøy havnedistrikt, Skjervøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-844

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 3, Tjuvdalen landskapsvernområde, Skjervøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-843

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 2, Hakstein naturreservat, Skjervøy kommune, Troms


2002

FOR-2002-06-20-1927

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Skjervøy kommune, Troms


1990

FOR-1990-03-30-250

Forskrift om fredning for Store Follesøya naturreservat, Skjervøy kommune, Troms


FOR-1990-03-30-249

Forskrift om fredning for Lille Follesøya fuglefredningsområde, Skjervøy kommune, Troms


1987

FOR-1987-03-27-218

Godkjenning av våpen og flagg, Skjervøy kommune, Troms


1984

FOR-1984-03-19-729 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Skjervøy kommune, Troms


1971

FOR-1971-06-18-4981

Forskrift om grenseregulering, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommuner, Troms


1964

FOR-1964-05-15-3

Forskrift om grenseregulering, Skjervøy og Kvænangen kommuner, Troms


1958

FOR-1958-12-16-3044

Forskrift om sakte fart i Vågen i Skjervøy innenfor en linje mellom Kullagerneset til Skjervøy kirke, Skjervøy kommune, Troms


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-325 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Skjervøy kommune