Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-09-24-1151

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Skodje kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-09-22-1858

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Skodje kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-10-27-1608

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Skodje kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-06-04-931

Forskrift om freda sone ved Dragsundet og Holmsundet, Skodje og Eide kommunar, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-12-11-1827

Forskrift om bandtvang for hund, Skodje kommune, Møre og Romsdal


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-08-30-1528

Forskrift for adressetildeling og husnummerskilt i Skodje kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-04-08-522

Forskrift om høve til jakt etter hjort og rådyr, Skodje kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1236

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 6, freding av Solnørvika naturreservat, Skodje kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-06-14-548

Forskrift om supplering av verneplan for barskog i Vest-Noreg, vedlegg 3, freding av Ørnakken naturreservat, Skodje kommune, Møre- og Romsdal


2000

FOR-2000-10-13-1038

Forskrift om freding av Straumsdalen som naturreservat, Skodje kommune, Møre og Romsdal


FOR-2000-10-13-1037

Forskrift om freding av Skinstadreset som naturreservat, Skodje kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-12-17-1448

Forskrift om freding av Liafjellet som naturreservat, Ørskog og Skodje kommunar, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-05-18-520

Forskrift om politivedtekt, Skodje kommune, Møre og Romsdal


1987

FOR-1987-06-19-529

Godkjenning av våpen og flagg, Skodje kommune, Møre og Romsdal


1976

FOR-1976-07-09-13

Forskrift om deling av Ørskog, Skodje og Stordal kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-327 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Skodje kommune