Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-05-13-1789

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


FOR-2013-04-18-877

Forskrift og avgiftsregulativ for vann- og kloakkavgifter, Smøla kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-02-11-165

Forskrift om minsteareal for hjort, Smøla kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-882

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Skalmen naturreservat, Smøla kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-01-09-19

Forskrift om verneplan for Smøla. Vedlegg 10. Vern av Haverøya landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfreding, Smøla kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-01-09-18

Forskrift om verneplan for Smøla. Vedlegg 9. Vern av Sør-Smøla landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfreding, Smøla kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-01-09-17

Forskrift om verneplan for Smøla. Vedlegg 8. Freding av Sortna naturreservat, smøla kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-01-09-16

Forskrift om verneplan for Smøla. Vedlegg 7. Freding av Sjøvågen naturreservat, Smøla kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-01-09-15

Forskrift om verneplan for Smøla i Møre og Romsdal fylke. Freding av Midt-Smøla naturreservat i Smøla kommune


FOR-2009-01-09-14

Forskrift om verneplan for Smøla. Vedlegg 5. Freding av Kyrhaugvatna naturreservat, Smøla kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-01-09-13

Forskrift om verneplan for Smøla. Vedlegg 4. Freding av Hopavassdraget naturreservat, Smøla kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-01-09-12

Forskrift om verneplan for Smøla. Vedlegg 3. Freding av Fløtjønna naturreservat, Smøla kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-01-09-11

Forskrift om verneplan for Smøla. Vedlegg 2. Freding av Aunvågen naturreservat, Smøla kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-01-09-10

Forskrift om verneplan for Smøla. Vedlegg 1. Freding av Remman naturreservat, Smøla kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-06-29-1740

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Smøla kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-11-1397

Forskrift om politivedtekt, Smøla kommune, Møre og Romsdal


1989

FOR-1989-03-10-179

Godkjenning av våpen og flagg, Smøla kommune, Møre og Romsdal