Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-23-255

Forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


2016

FOR-2016-12-16-1616

Forskrift om vern av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-12-1618

Forskrift om vern av Muusdalan naturreservat, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


2013

FOR-2013-05-30-601

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøy, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1292

Forskrift om vern av Bangsjøan naturreservat, Overhalla, Snåsa, Grong og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-15-1509

Forskrift om gebyrregulativ for kommunal renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-15-1508

Forskrift for kommunal renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-09-24-1298

Samisk parallellnamn for Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-06-24-1158

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-05-27-744

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-05-27-743

Forskrift omgebyr etter matrikkelloven, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-05-31-710

Forskrift om dressurområde for fuglehunder i Ismenningen statsalmenning, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-12-17-1692

Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, Steinkjer og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag fylke


FOR-2004-12-17-1691

Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag


2000

FOR-2000-12-08-1455

Forskrift om vern av Kjenstad landskapsvernområde, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2000-06-23-838

Forskrift om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Leksvik, Snåsa, Røyrvik og Nærøy kommuner, Nord-Trøndelag


1998

FOR-1998-09-14-840

Forskrift om åpning av jakt på bever, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-07-12-669

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Leksvik og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-1995-06-29-658

Forskrift for landing og start med luftfartøy, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1995-06-29-657

Forskrift for ferdsel med motorfartøy på vassdrag, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag