Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-10-08-1217

Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-09-24-1324

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, spredningstidspunkt, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


2013

FOR-2013-10-31-1425

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-02-17-218

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og ..


2009

FOR-2009-12-17-1920

Forskrift om utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i månedene desember, januar og februar, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


2005

FOR-2005-06-23-704

Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-05-30-642

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag


1998

FOR-1998-11-24-1170

Forskrift om politivedtekt, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-08-31-744

Godkjenning av våpen og flagg, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-02-06-99

Forskrift om fredning for Melvasslia naturreservat, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


1969

FOR-1969-07-18-3125

Forskrift om sakte fart i Hemnskjelsundet, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


1963

FOR-1963-06-14-9

Forskrift om sammenslåing av Agdenes, Heim og Snillfjord kommuner, Sør- Trøndelag


1962

FOR-1962-09-28-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Heim Vinje, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Stadsbygd og Lensvik kommuner, Sør-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-330 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Snillfjord kommune