Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-15-1909

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)


2015

FOR-2015-12-11-1548

Forskrift om vern av Fimreiteåsen naturreservat, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-11-14-1342

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-06-10-905

Forskrift om jakt etter hjort, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-06-19-808

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 10. Freding av Stedjeberget naturreservat, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


2008

FOR-2008-06-12-653

Forskrift om opningstider for serveringsverksemder, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-26-509

Forskrift om hundehald, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


2006

FOR-2006-09-07-1050

Forskrift om spreietidspunkt for gjødsel av organisk opphav, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


2003

FOR-2003-04-30-578

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-01-29-58

Endring av grensa mellom Balestrand og Sogndal kommuner. Iverksetjing og unntak frå vallova og kommunelova, Balestrand og Sogndal kommuner, Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-06-29-1264

Forskrift om motorferdsel i utmark, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-513

Forskrift om vern av Fimreiteholmane naturreservat, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane. Endra 13. april 1994 nr. 605


1991

FOR-1991-12-20-950

Forskrift om fredning av Bøyaøyra naturreservat, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1991-10-25-691

Forskrift om vern av Jostedalsbreen nasjonalpark, Luster, Sogndal, Balestrand, Førde, Jølster, Gloppen og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


1984

FOR-1984-12-14-2086

Godkjenning av våpen og flagg, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1984-01-10-31 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


1967

FOR-1967-08-31-4565

Forskrift om politivedtekt, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane


1963

FOR-1963-06-21-14

Forskrift om samanslåing av Leikanger, Sogndal, Balestrand, Askvoll, Vevring og Vik kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1963-04-05-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Leikanger, Sogndal, Balestrand og Vik kommuner, Sogn og Fjordane