Lokale forskrifter 36 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-28-236

Fastsetting av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen ved Nepstadmyra


FOR-2017-01-26-181

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-10-21-1225

Forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder


2013

FOR-2013-08-29-1753

Forskrift om båndtvang for hund, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2013-01-31-298

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Søgne kommune, Vest-Agder


2011

FOR-2011-09-29-987

Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i gjerder, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2011-06-28-665

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Søgne kommune, Vest-Agder


2010

FOR-2010-06-24-1012

Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner, Vest-Agder


2009

FOR-2009-12-09-1872

Forskrift om gebyrer etter matrikkelloven, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2009-12-09-1866

Forskrift om gebyrer for bygge-, deling- og plansaker, Søgne kommune, Vest-Agder


2008

FOR-2008-12-18-1560

Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn, knyttet til avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeid, Søgne kommune, Vest-Agder


2007

FOR-2007-12-21-1630

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Torjusheia naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2007-06-21-1187

Forskrift om avløp, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2007-05-03-456

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-04-29-388

Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal kommuner, Vest-Agder


2002

FOR-2002-10-31-1926

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Søgne kommune, Vest-Agder


FOR-2002-04-24-486

Forskrift om åpen brenning av avfall i småovner, Søgne kommune, Vest-Agder


1999

FOR-1999-03-01-317

Forskrift om typiske turiststeder, Søgne kommune, Vest-Agder