Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2014

FOR-2014-12-12-1664

Forskrift om vern av Eikebakka naturreservat, Sokndal kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-04-26-1179

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sokndal kommune, Rogaland


2008

FOR-2008-10-20-1379

Forskrift for tømming av slam fra sanitæranlegg, Sokndal kommune, Rogaland


FOR-2008-10-20-1378

Forskrift for innsamling av husholdningsavfall, Sokndal kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-10-23-1668

Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Sokndal kommune, Rogaland


FOR-2006-05-08-606

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sokndal kommune, Rogaland


2005

FOR-2005-06-24-705

Forskrift om fredning av Sogndalstrand kulturmiljø, Sokndal kommune, Rogaland


2000

FOR-2000-10-13-1046

Forskrift om freding av Nesvåg som naturreservat, Sokndal kommune, Rogaland


FOR-2000-10-13-1045

Forskrift om freding av Linborgvatnet som naturreservat, Sokndal kommune, Rogaland


1997

FOR-1997-09-08-1035

Forskrift for brannsikring av deler av Sogndalstrand, Sokndal kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1290

Forskrift om fuglelivsfredning ved Årstad, Sokndal kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1289

Forskrift om fredning av Årstad som naturreservat, Sokndal kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1267

Forskrift om fredning av Eptavatnet som naturreservat, Sokndal og Eigersund kommuner, Rogaland


FOR-1996-12-11-1399

Forskrift om politivedtekt, Sokndal kommune, Rogaland


1991

FOR-1991-02-05-96

Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Sokndal kommune, Rogaland


1988

FOR-1988-07-08-574

Forskrift om godkjenning av våpen og flagg, Sokndal kommune, Rogaland


1986

FOR-1986-10-31-2030

Grenseregulering mellom Lund og Sokndal kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2211

Forskrift om fredning for Målsjuvet naturreservat, Sokndal kommune, Rogaland