Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


2015

FOR-2015-12-22-1664

Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sandnes og Sola kommuner, Rogaland


FOR-2015-12-15-1924

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland


FOR-2015-09-03-1878

Forskrift til lov om hundehold, Sola kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-17-1787

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Gjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland


2008

FOR-2008-04-10-420

Forskrift om skjenketider og salgstider for alkoholholdig drikk, Sola kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2003

FOR-2003-12-12-1675

Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde med biotopfredingar og naturminne i Randaberg, Sola, Klepp og Hå kommunar, Rogaland


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


1999

FOR-1999-01-29-60

Forskrift om politivedtekt, Sola kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1294

Forskrift om fredning av Harvalandsvatnet som naturreservat, Sola kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1293

Forskrift om fredning av Strandnesvågen som naturreservat, Sola kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1292

Forskrift om fredning av Hagavågen som naturreservat, Sola kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1291

Forskrift om fredning av Grannesbukta som naturreservat, Sola kommune, Rogaland


1986

FOR-1986-12-12-2293

Forskrift om fredning for Storamyr naturreservat, Sola kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2212

Forskrift om fredning for Haga naturreservat, Sola kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-841

Forskrift om fredning for Kjørholmane naturreservat, Sola kommune, Rogaland


FOR-1982-02-12-368

Godkjenning av våpen og flagg for Sola kommune, Rogaland


1970

FOR-1970-12-11-1

Forskrift om fredning av Kjørholmene, Sola kommune, Rogaland