Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-06-19-1152

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Solund kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-12-17-1627

Forskrift om vern av Engevik naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-06-19-804

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 6. Freding av Mjåta naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


2006

FOR-2006-05-30-1731

Forskrift om mellombels vern av Krakksfjellet naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


2002

FOR-2002-05-28-877

Forskrift om høve til å jakte etter hjort, Solund kommune, Sogn og Fjordane


2000

FOR-2000-10-05-1706

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane


1997

FOR-1997-02-24-183

Forskrift om politivedtekt, Solund kommune, Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-05-28-506

Forskrift om vern av Torsholmane naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-505

Forskrift om vern av Oddeholmane naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-504

Forskrift om vern av Indrevær naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-503

Forskrift om vern av Utvær naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-502

Forskrift om vern av Mågøyane naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-501

Forskrift om vern av Gåsvær naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-500

Forskrift om vern av Ramsholmen naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane


1990

FOR-1990-02-16-130

Godkjenning av våpen og flagg, Solund kommune, Sogn og Fjordane


1984

FOR-1984-10-24-2285

Forskrift om redusert fart ved passering av Hardbakkevågen, Solund kommune, Sogn og Fjordane


1961

FOR-1961-12-22-3

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Gulen, Solund og Brekke kommuner, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-335 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Solund kommune, Sogn og Fjordane