Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


2008

FOR-2008-09-04-1000

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Sømna kommune, Nordland


2006

FOR-2006-09-20-1671

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sømna kommune, Nordland


2004

FOR-2004-04-15-1932

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sømna kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1399

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 2, Hensteinen, Horsvær og Gimsan fuglefredningsområder, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Nordland


FOR-2002-12-06-1398

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 1, Horsvær naturreservat, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1468

Forskrift om fredning av Teisdalen naturreservat, Sømna kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1467

Forskrift om fredning av Amundsgjerdlia naturreservat, Sømna kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1466

Forskrift om fredning av Skårfjellet naturreservat, Sømna kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1375

Forskrift om fredning av Gjerdevatnet naturreservat, Sømna kommune, Nordland


FOR-1997-12-19-1374

Forskrift om fredning av Bøpøla naturreservat, Sømna kommune, Nordland


1991

FOR-1991-06-14-416

Godkjenning av våpen og flagg, Sømna kommune, Nordland


1984

FOR-1984-04-27-974 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Sømna kommune, Nordland


1978

FOR-1978-12-08-6

Forskrift om grenseregulering, Brønnøy og Sømna kommuner, Nordland


FOR-1978-10-25-4421

Forskrift om politivedtekt for Sømna kommune, Nordland


1976

FOR-1976-07-23-5

Forskrift om fraskilling av tidl. Sømna kommune fra Brønnøy kommune, Nordland


1963

FOR-1963-05-10-3

Forskrift om sammenslåing av Brønnøysund, Sømna, Velfjord og Bindal kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-362 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sømna kommune