Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-12-1521

Forskrift om hundehold, Søndre Land kommune, Oppland


2014

FOR-2014-09-15-1947

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Søndre Land kommune, Oppland


FOR-2014-05-26-1977

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Søndre Land kommune, Oppland


FOR-2014-05-26-1975

Forskrift utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Søndre Land kommune, Oppland


FOR-2014-02-14-142

Forskrift om vern av Odnesberga naturreservat, Søndre Land kommune, Oppland


2012

FOR-2012-04-23-1484

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Søndre Land kommune, Oppland


FOR-2012-04-23-775

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker og for gebyr på disse tjenestene, Søndre Land kommune, Oppland


FOR-2012-04-23-774

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Søndre Land kommune, Oppland


2009

FOR-2009-02-09-173

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, kart- og oppmålingsarbeid med mer, Søndre Land kommune, Oppland


2008

FOR-2008-09-26-1065

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 10. Skjellingshovde naturreservat, Sør-Aurdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland


2007

FOR-2007-12-21-1639

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 10. Tretjerna naturreservat, Søndre Land kommune, Oppland


2003

FOR-2003-02-28-245

Forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland


1997

FOR-1997-11-10-1208

Forskrift om politivedtekt, Søndre Land kommune, Oppland


1993

FOR-1993-07-09-675

Forskrift om fredning av Øytjernet naturreservat, Gjøvik og Søndre Land kommuner, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-846

Forskrift om fredning av Dokkadeltaet naturreservat, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland


FOR-1990-10-12-845

Forskrift om fredning av Fluberg fuglefredningsområde, Søndre Land kommune, Oppland


1985

FOR-1985-01-18-49

Forskrift om fredning for Evjemyra naturreservat, Gjøvik og Søndre Land kommuner, Oppland


FOR-1985-01-18-48

Forskrift om fredning for Øktmyrene naturreservat, Søndre Land kommune, Oppland


1964

FOR-1964-04-10-1

Forskrift om grensefastsettelse, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland