Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-28-236

Fastsetting av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen ved Nepstadmyra


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2014

FOR-2014-10-22-1411

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Songdalen kommune, Vest-Agder


FOR-2014-03-26-580

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Songdalen kommune, Vest-Agder


2010

FOR-2010-06-24-1012

Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner, Vest-Agder


FOR-2010-01-27-83

Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Songdalen kommune, Vest-Agder


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-06-10-564

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 1, fredning av Svingervann naturreservat, Kristiansand og Songdalen kommuner, Vest-Agder


1997

FOR-1997-03-24-294

Forskrift om politivedtekt, Songdalen kommune, Vest-Agder


1988

FOR-1988-11-10-911

Forskrift om fredning av Sognevannet naturreservat, Songdalen og Vennesla kommuner, Vest-Agder


1985

FOR-1985-12-13-2324

Godkjenning av våpen og flagg, Songdalen kommune, Vest-Agder


1983

FOR-1983-07-22-1292

Forskrift om regulering av grensen mellom Vennesla og Songdalen kommuner, Vest-Agder


1981

FOR-1981-09-04-4771

Forskrift om vern for Mandalsheia naturreservat, Songdalen kommune, Vest-Agder


FOR-1981-09-04-4770

Forskrift om vern for Orlogskarten naturreservat, Songdalen kommune, Vest-Agder


FOR-1981-09-04-4769

Forskrift om vern for Hegglandsheia naturreservat, Songdalen kommune, Vest-Agder


1964

FOR-1964-10-07-1

Forskrift om lovlig gjerde, Songdalen kommune, Vest-Agder


1963

FOR-1963-06-21-9

Forskrift om sammenslåing av Greipstad, Finsland, Øvrebø og Songdalen kommuner, Vest-Agder


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-336 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Songdalen kommune