Lokale forskrifter 30 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-06-21-917

Forskrift om serverings- og skjenketid alkoholholdig drikk, Sør-Aurdal kommune, Oppland


2014

FOR-2014-12-12-1640

Forskrift om vern av Moldberget naturreservat, Sør-Aurdal kommune, Oppland


2013

FOR-2013-08-27-1114

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Sør-Aurdal kommune, Oppland


FOR-2013-02-27-250

Forskrift om godkjenning av Hedalen som typisk turiststed, Sør-Aurdal kommune, Oppland


2012

FOR-2012-02-16-166

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkesveg 226, Sør-Aurdal kommune, Oppland


2009

FOR-2009-12-17-1879

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sør-Aurdal kommune, Oppland


FOR-2009-04-30-1036

Forskrift om hundehold, Sør-Aurdal kommune, Oppland


2008

FOR-2008-09-26-1065

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 10. Skjellingshovde naturreservat, Sør-Aurdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland


FOR-2008-06-19-1628

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Sør-Aurdal kommune, Oppland


FOR-2008-03-27-593

Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Oppland


2005

FOR-2005-06-10-576

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 13, fredning av Begna naturreservat, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner, Oppland


1997

FOR-1997-12-08-1236

Forskrift om politivedtekt, Sør-Aurdal kommune, Oppland


FOR-1997-01-30-728

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Sør-Aurdal kommune, Oppland


1996

FOR-1996-03-29-337

Forskrift om fisket i Begna elv, Sør-Aurdal kommune, Oppland


1995

FOR-1995-10-12-896

Forskrift om tilskudd til vedlikehold av private veger, Sør-Aurdal kommune, Oppland


1994

FOR-1994-09-29-1252

Forskrift om regler for tilskudd til boligbygging, Sør-Aurdal kommune, Oppland


1990

FOR-1990-02-09-52

Godkjenning av våpen og flagg, Sør-Aurdal kommune, Oppland


1987

FOR-1987-12-09-1060

Forskrift om vernskoggrenser, Sør-Aurdal kommune, Oppland


1985

FOR-1985-06-28-1367

Forskrift om fredning for Nevlingkollen naturreservat, Sør-Aurdal kommune, Oppland