Lokale forskrifter 38 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-06-10-621

Forskrift om vern av Augla naturreservat, Sør-Fron kommune, Oppland


2015

FOR-2015-12-15-1918

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Sør-Fron kommune, Oppland


FOR-2015-12-11-1513

Forskrift om vern av Solbrålia naturreservat, Sør-Fron kommune, Oppland


2014

FOR-2014-12-12-1638

Forskrift om vern av Ulbergsåa naturreservat, Sør-Fron kommune, Oppland


2013

FOR-2013-02-18-1778

Forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Oppland


2012

FOR-2012-12-18-1473

Forskrift om feie- og tilsynsordning, Sør-Fron kommune, Oppland


2011

FOR-2011-03-11-286

Forskrift om vern av Hersjømyrin naturreservat, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-280

Forskrift om vern av Espedalen landskapsvernområde, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-276

Forskrift om vern av Langsua nasjonalpark, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


2010

FOR-2010-02-09-258

Forskrift om gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Sør-Fron kommune, Oppland


FOR-2010-02-09-257

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sør-Fron kommune, Oppland


2009

FOR-2009-11-04-1353

Forskrift om minsteareal for hjortevilt, Sør-Fron kommune, Oppland


2007

FOR-2007-06-21-1036

VA-norm for Sør-Fron kommune, Oppland


FOR-2007-06-21-1034

Forskrifter for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Sør-Fron kommune, Oppland


2006

FOR-2006-12-19-1686

Forskrift om båndtvang for hund, Sør-Fron kommune, Oppland


2003

FOR-2003-10-24-1272

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 7, fredning av Myldingi naturreservat, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland


FOR-2003-10-24-1270

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 5, vern av Frydalen landskapsvernområde, Sel, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


FOR-2003-10-24-1266

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-02-27-370

Forskrift om gebyrregulativ, Sør-Fron kommune, Oppland