Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-11-25-1376

Forskrift om vern av Nygardsmyrene naturreservat, Eidskog og Sør-Odal kommuner, Hedmark


2009

FOR-2009-12-22-1796

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sør-Odal kommune, Hedmark


FOR-2009-06-18-936

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sør-Odal kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-11-21-1281

Forskrift om politivedtekt, Sør-Odal kommune, Hedmark


2002

FOR-2002-12-13-1548

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 36, fredning av Stimannsberget naturreservat, Sør-Odal kommune, Hedmark


1995

FOR-1995-06-13-651

Forskrift for motorferdsel i Oppstadåa, Vesleåa, Seimsjøen, Grunnsjøen, Storetjern og Vesletjern, Sør-Odal kommune, Hedmark


FOR-1995-06-13-650

Forskrift om motorferdsel på Storsjøen, Sør-Odal kommune, Hedmark


FOR-1995-06-13-649

Forskrift om kommunale vedtekter om husbåter på Storsjøen, Sognessjøen, Seimsjøen, Grunnsjøen, Vesletjernet, Storetjernet, Vesleåa og Oppstadåa, Sør-Odal kommune, Hedmark


1992

FOR-1992-01-10-50

Godkjenning av våpen og flagg, Sør-Odal kommune, Hedmark


1981

FOR-1981-12-18-4708

Forskrift om fredning for Seimsjøen naturreservat, Sør-Odal kommune, Hedmark


1976

FOR-1976-09-10-9

Forskrift om grenseregulering, Kongsvinger og Sør-Odal kommuner, Hedmark


1967

FOR-1967-02-10-2

Forskrift om saueslipp, Sør-Odal kommune, Hedmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-366 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sør-Odal kommune