Lokale forskrifter 30 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-164

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark


2014

FOR-2014-03-26-362

Forskrift om navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Sør-Varanger kommune, Finnmark


2012

FOR-2012-10-29-1032

Forskrift om endring i forskrift om fredning av pattedyr og fugler, Kirkeneshalvøya, Sør-Varanger kommune, Finnmark


FOR-2012-01-25-230

Forskrift om unntak fra tidsfrister som krever oppmålingsforretning, Sør-Varanger kommune, Finnmark


2010

FOR-2010-12-20-1690

Forskrift om snøskuterløyper, Sør-Varanger kommune, Finnmark


2009

FOR-2009-05-06-502

Forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg i bestemte områder, Sør-Varanger kommune, Finnmark


2007

FOR-2007-01-10-37

Forskrift om bruk av og orden i havner, Sør-Varanger kommune, Finnmark


2003

FOR-2003-08-29-1105

Forskrift om vern av Øvre Pasvik landskapsvernområde med plantelivsfredning/Báhčaveaji suodjemeahcci ja beahcevuovddi ráfáidahttin, vedlegg 2, Sør-Varanger kommune, Finnmark


FOR-2003-08-29-1104

Forskrift om vern av Øvre Pasvik nasjonalpark/Báhčaveaji Álbmotmeahcci, vedlegg 1, Sør-Varanger kommune, Finnmark


2001

FOR-2001-04-05-397

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Vadsø, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Berlevåg kommuner, Finnmark


2000

FOR-2000-12-21-1505

Forskrift om fredning av Gjøkvassneset naturreservat, Sør-Varanger kommune, Finnmark


FOR-2000-12-21-1504

Forskrift om fredning av Store Sametti - Skjelvatnet naturreservat, Sør-Varanger kommune, Finnmark


FOR-2000-09-22-1016

Forskrift om fredning av Skoltebyen kulturmiljø i Neiden, Sør-Varanger kommune, Finnmark


FOR-2000-06-28-616

Forskrift om politivedtekt, Sør-Varanger kommune, Finnmark


1999

FOR-1999-02-03-65

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Naustdal, Sandnes, Sør-Varanger og Skien kommuner, Sogn og Fjordane, Rogaland,..


1993

FOR-1993-10-15-989

Forskrift om vern av Pasvik naturreservat, Sør-Varanger kommune, Finnmark


FOR-1993-03-04-241

Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Sør-Varanger kommune, Finnmark


FOR-1993-02-08-236

Forskrift om salgs- og skjenketider for øl, vin og brennevin, Sør-Varanger kommune, Finnmark


1992

FOR-1992-03-09-804

Forskrift om motorisert ferdsel i utmark etter opprettelse av ødemarksområder, Sør-Varanger kommune, Finnmark


1991

FOR-1991-12-20-941

Forskrift om vern av Neiden- og Munkefjord naturreservat, Sør-Varanger kommune, Finnmark