Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2014

FOR-2014-06-30-986

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Sørfold kommune, Nordland


2010

FOR-2010-02-05-131

Forskrift om Sjunkhatten nasjonalpark/Dávga suoddjimpárkka, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner, Nordland


2009

FOR-2009-12-17-1893

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sørfold kommune, Nordland


2008

FOR-2008-12-16-1687

Forskrift om nedgravde oljetanker, Sørfold kommune, Nordland


2007

FOR-2007-09-04-1297

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sørfold kommune, Nordland


FOR-2007-02-26-656

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Sørfold kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1429

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 32, Laksågaosen naturreservat, Sørfold kommune, Nordland


FOR-2002-07-04-858

Forskrift om politivedtekt, Sørfold kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1515

Forskrift om fredning av Veikdalen naturreservat, Sørfold kommune, Nordland


1987

FOR-1987-04-24-351

Godkjenning av våpen og flagg, Sørfold kommune, Nordland


1983

FOR-1983-12-16-1999

Forskrift om fredning for Trolldalsvatnet naturreservat, Sørfold kommune, Nordland


FOR-1983-05-13-950

Overføring av Tårnvikområdet med Øygård i Sørfold til Bodø kommune, Nordland


1981

FOR-1981-02-19-3740 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven for Sørfold kommune, Nordland


1971

FOR-1971-01-22-95

Forskrift om utlegging til nasjonalpark et område av statens grunn, Storskogen, Ragoområdet, Sørfold kommune, Nordland


1963

FOR-1963-05-03-4

Forskrift om sammenslåing av Nordfold, Leiranger, Steigen, Sørfold, Kjerringøy, Hamarøy og Tysfjord kommuner, Nordland


FOR-1963-03-15-7

Forskrift om sammenslåing av Bodin, Kjerringøy og Sørfold kommuner, Nordland


1950

FOR-1950-04-14-2

Forskrift om sams sauesanking, Sørfold kommune, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-368 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sørfold kommune